Monday, 13 June 2016

Surah Al-Baqarah (45~46)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 45~46:
Ringkasan tafsir;

Ayat 45 menerangkan bahawa Sembahayang itu amat berat kepada mereka yang tidak sabar, dan menjadi ringan kepada mereka yang sabar dan khusyuk ikhlas penuh taat mengerjakan Sembahayang, yang mana ibadahnya merangkumi rohani dan jasmani, dan menghadap kiblat dengan sopan tertib berpakaian yang bersih lagi suci, dan memohon merayu bermunajat pada yang hak.

Ayat 46 memaklumkan bahawa semua manusia akan keakhirat, dan yang beramal soleh khusyuk dalam sembahayang dan merasa kelazatan beribadah, dan mereka itu akan dapat melihat menemui Allah. 


[Previous] [Next
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.41~50); 
[GS] https://t.co/Sxv1amX7Fx
Ulasan (1.2); 
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan